Pluriforme samenleving (Diversiteit)

 14,99

Nederland is een pluriforme samenleving (pluri- betekent veel en -form betekent vormen of vormig) en dat is precies wat deze poster laat zien: Veelvormigheid, ofwel Diversiteit. Door de begrippen Seksualiteit, Geslacht, Geloof, Huidskleur en de Cultuurgebieden centraal te stellen laat deze poster de Nederlandse diversiteit zien. Dat maakt dat deze poster bijzonder actueel én bruikbaar is voor elke school en in elk lokaal. Want in ons land wonen onder andere christenen, moslims en joden zonder hele grote problemen bij elkaar. Dat laat zien dat we in Nederland tolerant (respectvol) zijn naar andere geloven toe. Ook wonen hier mensen uit veel verschillende landen en continenten, van Aziaten tot Afro-Amerikanen.

Kortom: Nederland is een pluriforme samenleving waarin verschillende religieuze groepen en groepen mensen van verschillende etniciteiten, met verschillende culturen, gewoontes én seksuele geaardheid met elkaar samenleven.

Door deze poster is het mogelijk de Nederlandse diversiteit in de klas bespreekbaar te maken en daarmee meer begrip te krijgen voor elkaar.

Nederland is een pluriforme samenleving (pluri- betekent veel en -form betekent vormen of vormig). Dat is precies wat deze Poster Pluriforme samenleving Diversiteit laat zien: Veelvormigheid, ofwel Diversiteit. Door de begrippen Seksualiteit, Geslacht, Geloof, Huidskleur en de Cultuurgebieden centraal te stellen laat deze poster de Nederlandse diversiteit zien. Dat maakt dat deze poster bijzonder actueel én bruikbaar is voor elke school en in elk lokaal. Nederland is hier een perfect voorbeeld van! In ons land wonen christenen, moslims, joden zonder grote problemen bij elkaar. Dat laat zien dat we in Nederland heel tolerant (=respectvol) zijn naar andere geloven toe. Ook wonen hier mensen uit veel verschillende landen en continenten, van Aziaten tot Afro-Amerikanen. Deze tolerantie staat de laatste tijd echter wel onder druk en dat is iets dat in elke klas besproken moet kunnen worden.

Want in ons land wonen onder andere christenen, moslims en joden zonder hele grote problemen bij elkaar. Dat laat zien dat we in Nederland tolerant (respectvol) zijn naar andere geloven toe. Ook wonen hier mensen uit veel verschillende landen en continenten, van Aziaten tot Afro-Amerikanen.

Kortom: Nederland is een pluriforme samenleving waarin verschillende religieuze groepen en groepen mensen van verschillende etniciteiten, met verschillende culturen, gewoontes én seksuele geaardheid met elkaar samenleven.

Door deze Poster Pluriforme samenleving Diversiteit is het mogelijk de Nederlandse diversiteit in de klas bespreekbaar te maken en daarmee meer begrip te krijgen voor elkaar.