Gewicht trap methode

 12,50

Het uitgangspunt van onze metriek posters is dat elke maateenheid is gekoppeld aan een passende referentiemaat, waarbij elke afbeelding zorgt voor herkenning bij kinderen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met het didactische gebruiksgemak van de poster voor de leerkracht.

Bij deze metriek posters wordt gebruik gemaakt van de trap methode. Het metriek stelsel kan je zien als een soort trap waarbij elke trede van de trap staat voor een gewichtseenheid. Op de hoogste traptrede staan de kilogrammen en op de laagste traptrede staan de milligrammen.  Met behulp van de trap methode kan het metriek stelsel gemakkelijk uitgelegd worden aan de kinderen.

In het geval van de poster GEWICHT kan men onder andere een snuf zout, een donsveer, een paperclip2 paracetamols van elk 500 mg en een 2 euromuntstuk als startmateriaal gebruiken om de maateenheid (mg, cg, dg, g, dag) tastbaar én zichtbaar te maken. De kans dat de leerling het hele metrieke stelsel uiteindelijk ook écht gaat begrijpen wordt hierdoor vergroot.

Op voorraad

Educatieve poster gewicht metriek stelsel trap methode
Uitgangspunten

Het uitgangspunt van onze metriek posters is dat elke maateenheid is gekoppeld aan een passende referentiemaat. Elke afbeelding zorgt voor herkenning bij kinderen, mede daarom is deze poster zeer goed te gebruiken in de klas. Omdat we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met het didactische gebruiksgemak van de poster voor de leerkracht, is ook aan de visuele aspecten gedacht.

Trap methode

Een methode die vaak in het onderwijs gebruikt wordt om de verschillende maateenheden uit te leggen, is de trap methode. Het metriek stelsel kan je zien als een soort trap waarbij elke trede van de trap staat voor een gewichtseenheid. Op de hoogste traptrede staan de kilogrammen. Hoe lager je gaat op de trap, hoe kleiner de maateenheid. Op de laagste traptrede staan dus de milligrammen. Ga je een traptrede naar beneden dan moet je vermenigvuldigen met 10. Ga je een traptrede naar boven dan moet je delen met 10. Met behulp van de trap methode kan het metriek stelsel gemakkelijk uitgelegd worden aan de kinderen.

Afbeeldingen

Bij de educatieve poster GEWICHT metriek stelsel trap methode kan men onder andere zaken als een  snuf zout, een donsveer, een paperclip2 paracetamols en een 2 euro muntstuk gebruiken. Zo kan men de maateenheid (mg, cg, dg, g, dag) tastbaar én zichtbaar maken. Omdat deze poster zo ingedeeld is, wordt meteen de kans dat de leerling het hele metrieke stelsel uiteindelijk ook écht gaat begrijpen hierdoor vergroot.

Eenheid Uitleg
MG Een snuf zout heeft het gewicht van 1 mg.
CG Tien snufjes zout weegt 1 centigram (cg) en een donzen veer is even zwaar.
DG Tien veertjes heeft het gewicht van 1 decigram (dg), ook een paperclip  heeft een gewicht van 1 dg.
G Tien paperclips hebben het gewicht van 1 gram en twee paracetamols van 500 mg wegen daarom samen 1000 mg, dus 1 gram.
DAG  Leg twintig paracetamols op een weegschaal en hij geeft 1 decagram (dag) aan. Ook een twee euro muntstuk heeft het gewicht van 10 gram, dus 1 dag.
HG  Tien 2 euro muntstukken is gelijk aan 1 hectogram (1 hg) en een ons leverworst heeft ook dat gewicht en is dus gelijk aan 100 gram.
KG  En tien ons worst maakt het gewicht van 1 kilogram (1 kg) en een pak suiker heeft ook het gewicht van een kilo, ofwel 1000 gram.
Eigenschappen

150 grams papier, A2 formaat (420 mm breed en 594 mm hoog), dubbelzijdig gelamineerd