Lengte trap methode

 12,50

Het uitgangspunt van onze metriek posters is dat elke maateenheid is gekoppeld aan een passende referentiemaat, waarbij elke afbeelding zorgt voor herkenning bij kinderen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met het didactische gebruiksgemak van de poster voor de leerkracht.

Bij deze metriek posters wordt gebruik gemaakt van de trap methode. Het metriek stelsel kan je zien als een soort trap waarbij elke trede van de trap staat voor een gewichtseenheid. Op de hoogste traptrede staan de kilometers en op de laagste traptrede staan de millimeters.  Met behulp van de trap methode kan het metriek stelsel gemakkelijk uitgelegd worden aan de kinderen.

In het geval van de poster LENGTE kan men onder andere een potlood, een liniaal en een snee brood als startmateriaal gebruiken om de maateenheid (mm, cm, dm) tastbaar én zichtbaar te maken. De kans dat de leerling het hele metrieke stelsel uiteindelijk ook écht gaat begrijpen wordt hierdoor vergroot.

Hieronder volgt de beschrijving van de educatieve poster LENGTE trap methode.

Op voorraad

Educatieve poster Lengte Metriek Stelsel trap methode
Uitgangspunten

Het uitgangspunt van onze metriek posters is dat elke maateenheid is gekoppeld aan een passende referentiemaat, waarbij elke afbeelding zorgt voor herkenning bij kinderen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met het didactische gebruiksgemak van de poster voor de leerkracht.

Trap methode

Een methode die vaak in het onderwijs gebruikt wordt om de verschillende maateenheden uit te leggen, is de trap methode. Het metriek stelsel kan je zien als een soort trap waarbij elke trede van de trap staat voor een lengte eenheid. Op de hoogste traptrede staan de kilometers. Hoe lager je gaat op de trap, hoe kleiner de maateenheid. Op de laagste traptrede staan dus de millimeters. Ga je een traptrede naar beneden dan moet je vermenigvuldigen met 10. Ga je een traptrede naar boven dan moet je delen met 10.  Met behulp van de trap methode kan het metriek stelsel gemakkelijk uitgelegd worden aan de kinderen.

Afbeeldingen

In het geval van de educatieve poster LENGTE metriek stelsel trap methode kan men onder andere een potlood, een liniaal en een snee brood als startmateriaal gebruiken om de maateenheid (mm, cm, dm) tastbaar én zichtbaar te maken. Zo wordt de kans dat de leerling het hele metrieke stelsel uiteindelijk ook écht gaat begrijpen hierdoor vergroot.

Eenheid Uitleg Poster Lengte Metriek Stelsel
MM De punt van een potlood is 1 millimeter (mm).
CM Tien punten van een potlood naast elkaar maakt een streepje van tien millimeter (liniaal), ofwel 1 centimeter (cm).
DM Tien centimeter is 1 decimeter (dm). En 1 dm komt overeen met de breedte van een snee brood.
M Tien sneetjes broodjes naast elkaar geeft de lengte van 100 centimeter, ofwel 1 meter (m) en dat is vergelijkbaar met een flinke stap van een kind.
DAM Met tien stappen maak je tien meter, ofwel 1 decameter (dam) en dat is ongeveer de lengte van een touringcar.
HM Zet tien bussen achter elkaar en je hebt de lengte van 100 meter, ofwel 1 hectometer (hm) en de lengte van een voetbalveld is gelijk aan 1 hm. De breedte van een voetbalveld is 50 meter.
KM Tien voetbalvelden naast elkaar en geeft de lengte van 1000 meter, ofwel 1 kilometer (km).
Eigenschappen

150 grams papier, A2 formaat (420 mm breed en 594 mm hoog), dubbelzijdig gelamineerd