Pen in de klas

Voorzijde

Rekenpen Tafels 1-10

Ook zo'n pen?

Heel eenvoudig en snel bestellen! Ook leuk voor ouders of grootouders om te geven, bestelling kan al vanaf 1 exemplaar!

Regelmatig is ons de vraag gesteld: “Kunnen de posters ook kleiner, zodat een kind het mee naar huis kan nemen of in zijn of haar laatje kan bewaren en kan gebruiken als nodig is?” We snappen het idee, maar niet elke poster leent zich voor een verkleining. Dat zou afbreuk doen aan de afbeeldingen. Maar voor kinderen die moeite hebben met getallen of met het onthouden van specifieke, getalsmatige feiten (weetjes) hebben we de Pen in de klas bedacht.

Een educatieve poster hangt in de klas en is voor elke leerling elke dag zichtbaar. Het is een hulpmiddel voor de leerkracht én voor zijn of haar leerlingen. De pen in de klas is een didactisch, individueel hulpmiddel. Een leerling loopt vast met een moeilijke som en gebruikt de tafelpen als instrument om het juiste antwoord op te zoeken en de som correct uit te rekenen. Ideaal voor kinderen die moeite hebben met het onthouden van de tafels of gewoon moeite hebben met getallen (dyscalculie). Hij of zij trekt de banner uit de pen en zoekt bijvoorbeeld de som 7 x 8 op. De leerling kan de pen gebruiken op elk gewenst moment. Het geeft letterlijk en figuurlijk een houvast en hiermee zelfvertrouwen. Aan de ene kant hebben we de tafels 1 tot en met 10 gemaakt en aan de andere kant van de banner staat een honderdvel afgebeeld.

Een Pen in de Klas is doeltreffend en eenvoudig in gebruik.

De rekenpen: 

Aan één kant een duidelijk overzicht van de tafels 1 t/m 10 en aan de andere kant de tafels maar dan anders weergegeven, zodat te zien is dat de som 3 x 7 hetzelfde antwoord geeft als 7 x 3.